Portfolio

All
Graphic Design
Media Digjitale
Package Design
Illustrations

Dukagjini Bookstore

Graphic Design

Ribrendim i Logos se Dukagjini Bookstore.

Landing Page, Locafox

Media Digjitale

Dizajnimi dhe zhvillimi i Landing Page/Website për kompaninë Locafox, Berlin, Gjermani

Web Design Skinkissed

Media Digjitale

Dizajnimi i Website-it të Skinkissed, London

Fitonomy App

Media Digjitale

Dizajnimi i Aplikacionit Mobil "Fitonomy"

Locafox Desktop App

Media Digjitale

Dizajnimi i Locafox Desktop App

Brahvoh, Canada

Package Design

Dizajnim i ambalazhes për kompaninë "Brahvoh" në Kanada.

Skinkissed, UK

Package Design

Dizajn i Ambalazhes, për kompaninë e mirënjohur në Londër "Skinkissed".

Shqip4u

Media Digjitale

Dizajnim i Aplikacionit Digjital

LocaFox Maskota

Illustrations

Ilustrim per Website-in e kompanisë Locafox, Berlin

Icon Bank, Swiss

Media Digjitale

Dizajnimi Aplikacionit Desktop, për bankën e arit në Zvicërr.

CrisisCritique.org

Media Digjitale

Dizajnimi Webfaqes Crisiscritique.org

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart